faceb2

instagram

flowie

shop2

Obchodné podmienky

Ďakujeme, že využívate možnosť objednať si tituly vydavateľstva MEDIA/ST, s.r.o., priamo prostredníctvom e-shopu MEDIA/ST. Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

 

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú (vrátane ručne vypísanej objednávky), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

OBJEDNÁVKA

1. Všetky produkty ponúkané v našom katalógu si môžete objednať:

 • vyplnením internetovej objednávky podľa určeného postupu

LEN PO VZÁJOMNEJ DOHODE:

 • telefonicky na čísle: 041/564 3370
 • e-mailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne a faxové číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2. Vašu, už zadanú objednávku môžete zrušiť:

 • e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • telefonicky na čísle 041/564 3370

Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň 1. kontaktovania predávajúceho so spotrebiteľom, t.j. v deň, kedy sa overuje objednávka u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom).

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za produkt alebo službu vráti spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

V prípade akceptovania požiadavky spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 7 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške 20% z fakturovanej (vystavenej) peňažnej čiastky.
V prípade už uhradenej sumy, vám budú peniaze okamžite vrátené na účet, ktorý si určíte.


CENA, PLATBA

Cena produktu je stanovená cenníkom MEDIA/ST. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien partnerov a pod. Platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky.

Platba za tovar môže byť uskutočnená formou:

 • Platby priamo na účet:
 • Tatrabanka – 2628151372 / 1100, variabilný symbol – číslo objednávky
 • Dobierkou – zaplatíte až pri preberaní zásielky

UPOZORNENIE: Ak sa rozhodujete za vyhotovovanú objednávku platiť vopred, dovoľujeme si vás upozorniť, že pokiaľ nie je objednaný tovar na sklade, zásielka k vám odchádza až po doplnení zásob od distribútora. O dostupnosti tovaru sa u nás môžete kedykoľvek informovať ešte pred uzavretím objednávky. Bežne ale platí, že 80–90 percent ponúkaného tovaru máme priamo na sklade a objednávky teda vybavujeme obratom!


DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

Objednaný tovar vám zašleme spolu s daňovým dokladom poštou na vami zvolenú dodaciu adresu. V prípade rôznej fakturačnej a dodacej adresy daňový doklad odošleme na fakturačnú adresu.
Dodatočnú zmenu spôsobu doručenia môžete upresniť telefonicky na info linke 041/564 3370 alebo mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.


Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať správny druh a množstvo tovaru tak, aký bol uvedený v čase objednávky
 • na základe objednávky zákazníka dodať tovar v dohodnutej cene
 • vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad
 • tovar primerane zabaliť a odoslať čo najskôr po obdržaní objednávky. Tovar odosielame do 24 hod. pokiaľ je na sklade
 • pokiaľ nie je na sklade, odosielame ho ihneď po obdržaní od centrálnych dodávateľov

Kupujúci sa zaväzuje:

 • prevziať objednaný tovar
 • zaplatiť za dodaný tovar v jeho ponúkanej, resp. dohodnutej cene

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

 • za oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou
 • za poškodenie tovaru zavinené poštou
 • za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo pod vplyvom nepredvídateľných prekážok

ÚČTOVANIE POŠTOVNÉHO a BALNÉHO

Poštovné a balné pri objednávke v e-shope MEDIA/ST, s.r.o., je účtované na základe aktuálneho sadzobníka Slovenskej pošty, a.s., pre jednotlivé tituly podľa ich hmotnosti.  

 

REKLAMÁCIE  

Reklamácie sú vybavované:

 • telefonicky na čísle 041/5643370 v pracovných dňoch od 9.00–16.00 e-mailom  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
 • poštou, spolu s reklamovaným tovarom prosíme priložiť sprievodný list s popisom závady na tovare
 • predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od jej písomného doručenia
 • pri oprávnenej reklamácii vám reklamovaný tovar obratom vymeníme za nový pokiaľ taký istý máme skladom, resp. po dohode so zákazníkom zašleme iný náhradný tovar, alebo vrátime sumu za reklamovaný tovar
 • záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol mechanický poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou klienta


DOPORUČUJEME !!!
Pokiaľ obdržíte od spoločnosti MEDIA/ST, s.r.o., informačný mail, že Vám bol tovar odoslaný, ale vy ho v priebehu nasledujúcich 2–4 pracovných dní z pošty neobdržíte, čo najskôr nás prosím kontaktujte na čísle 041/5643370, resp. e-mailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.. Potvrdíme vám odoslanie zásielky. Stáva sa, že pošta nedoručí adresátovi oznámenie o zásielke a potom ju ako nevyžiadanú vráti späť k odosielateľovi.  


Záverečné ustanovenia

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.
Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 25. 1. 2012.

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby